Общи условия - ХЕРА | Рекламна агенция ✅

Към е-магазина

Към е-магазина

Към е-магазина

Комбинирана търговска марка, цветна

е-магазин

Към съдържанието
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА
Валидни за ползвателите на сайта www.bravohera.bg
Те не са валидни за ползвателите на Онлайн магазина "Браво ХЕРА", достъпен на адрес www.shop.bravohera.bg

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да продължите да използвате този сайт, защото те представляват ДОГОВОР за използването му. Имате право на достъп до УСЛУГИТЕ, предлагани на сайта за лични и търговски цели, само при условие, че се съгласявате с пълния текст на тези Общи условия.

Copyright © 2021 - HERA Advertising | All Rights Reserved

All other names and logos are trademarks of their respective owners

Copyright © 2021 - HERA Advertising | All Rights Reserved

All other names and logos are trademarks of their respective owners
Правна секция
Назад към съдържанието